Viktige beskjeder

 

Brukerstøtten treffer du på p360@drmk.no eller telefon 32 04 60 60.

 

Denne portalen legges snart ned. Følg gjerne gruppen Public 360 på Workplace.

Ofte stilte spørsmål om Public 360

I oppstartsfasen har vi lagt en del rutiner tilgjengelig i prosjektportalen. I tillegg finner du navigasjonssedler i en egen mappe.

Vi har rullet ut 360-klienten gjennom de vanlige Windows-oppdateringene, så dette skal være på plass hvis du bruker en datamaskin fra D-IKT.

Forsøk først å starte maskinen på nytt hvis du ikke allerede har gjort det. Kontakt brukerstøtten på epost p360@drmk.no eller telefon 32 04 60 60  hvis du fremdeles ikke finner knappen og sidepanelet.

Den eksisterende saken i ESA / Ephorte ble avsluttet ved årsskiftet 2018/2019. Opprett en ny sak i Public 360 og fortsett arbeidet der. 

Opplæringen blir tilpasset den enkeltes behov. Klasseromsundervisningen strekker seg frem til februar 2019. Kursene for saksbehandlere og ledere varer tre timer. Opplæring i søk og gjenfinning ivaretas via e-læringsleksjoner. 

Meld deg på her

Etter gjennomførte kurs, vil opplæring være en pågående aktivitet i kommunene utover i 2019. Det blir blant annet satt opp møtepunkter rundt om i virksomhetene der medarbeiderne kan komme å lære og stille spørsmål. Det er også etablert en brukerstøttetjeneste som kan nås på epost  p360@drmk.no eller telefon 32 04 60 60.

Public 360 er et verktøy for saksbehandling og arkiv med støtte for kvalitetsstyring av dokumentproduksjon. 

Saksbehandling og arkiv kjenner vi lett igjen; det er det vi tidligere har gjort i ESA og ePhorte; definerte prosesser, maler og rutiner for behandling av kommunens dokumentasjon, som igjen gir grunnlag for åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. 

Funksjoner i saksbehandlingen og arkivet operasjonaliserer kvalitetskravene slik at kvalitetskrav og -forventninger (hvordan vi jobber) er i tråd med verktøykassen (der vi jobber) på en hensiktsmessig måte.  

Alle brukere som er opprettet i Public 360, opprettes med en bruker og tilhørighet som er basert på informasjon som ligger i UBW (Agresso) / Visma HR. Er du definert som leder i UBW / Visma HR, vil du bli opprettet som leder i Public 360. Alle andre opprettes som saksbehandler.

For de som skal ha arkivarrolle må en av oss med Administrator-tilganger gå inn i etterkant å tildele denne rollen på denne brukeren i Public 360.

Oppsummert så betyr det at alle som er registrert i kommunens økonomisystem også vil få en bruker i Public 360. Dette betyr imidlertid ikke at alle skal opprette saker og dokumenter i Public 360, men det er mulig å se informasjonen man har tilgang til. 

Ja, du når Public 360 via Citrix / https://go.d-ikt.no.

Kontakt driftsstotte@d-ikt.no hvis trenger hjelp til bruk av Citrix-løsningen.

Public 360 er ikke et nytt ESA eller ePhorte. Public 360 er et overgripende verktøy som har fokus på arbeidsprosessene fremfor arbeidsoppgavene. Det skal brukes av alle og gir dere som jobber i løsningen helhet og oversikt, og til syvende og sist innbyggeren bedre mulighet for åpenhet og innsyn. 

Systemer som skal integreres er tilsvarende de integrasjoner som tidligere har vært mot Ephorte og ESA. Det gjelder for eksempel Webcruiter, Mercell og Jupiter innsynsløsning. I tillegg ser vi på hvordan få på plass andre integrasjoner som har vært ønsket tidligere. Det er etablert integrasjon med UBW (Agresso) som sikrer at organisasjonsstruktur og ansattes tilhørighet opprettes direkte i løsningen. Dette innebærer også at vi unngår en ekstra pålogging til Public 360 – er du pålogget pcen så har du tilgang til Public 360. 

Vi har etablert et brukerpanel som tester ut og kommer med innspill på løsningen, og hvor vi forsøker å legge til rette for at du som bruker skal få gi dine tilbakemeldinger på verktøyet.

Arbeidet med å fulldigitialisere saksgangen for innbyggerne starter for fullt med innføringen av Public 360. Løsningen vil allerede fra januar 2019 gi innbyggerne bedre innsynsmuligheter og større åpenhet ved at alle deler av saken ligger inne i løsningen. Det betyr at eksempelvis en leder som får en innsynsbegjæring vil får oversikt over alt som har skjedd i saken og vil lettere gi offentligheten innsyn.

På sikt er kommunenes ambisjon å gjøre det like enkelt for innbyggerne å følge en sak i kommunen som å spore en pakke på Posten. Dette er riktignok moduler som ikke ligger inne i løsningen ved utrulling og det  gjenstår en god del utvikling før vi er i mål. Som kommuneansatt har du et stort ansvar for å bidra til sporbarheten ved å ta i bruk løsningen slik at arbeidet ditt blir dokumentert.

Send spørsmålet ditt til p360@drmk.no og du vil få svar på mail, samt at spørsmålet ditt blir lagt ut her. Du når også brukerstøtten på telefon 32 04 60 60. Takk for bidraget!

Første dag med Public 360 - se filmen!

Drammen, Nedre Eiker og Svelvik har innført det nye arbeidsverktøyet Public 360.

Målet er bedre digitale løsninger for innbyggerne, mer åpenhet og økt kvalitet i arbeidsprosessene.

Nyheter

Ny og felles løsning på plass

2. januar gikk startskuddet for Public 360 i kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Gevinstene er store for de tre kommunene, for den enkelte medarbeider og for innbyggerne.

Film om Public 360

Lederne går foran når Drammen, Nedre Eiker og Svelvik fra januar innfører Public 360. I en ny film uttaler rådmennene og prosjektrådmannen seg om løsningen.

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål om Public 360
 — vi hjelper deg!

Plakatgalleri