Ny og felles løsning er på plass

2. januar gikk startskuddet for Public 360 i kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Gevinstene er store for de tre kommunene, for den enkelte medarbeider og for innbyggerne.

– Vi har nå en løsning på plass som er effektiv og enkel, sikrer samhandling og gjør at vi raskt får oversikt over saker, sier byarkivar Tom Oddby.

Prosesser som saksbehandling og arkivering skal nå opprettes og arbeides med i Public 360.

Høye forventninger
Tom Oddby var blant lederne som ønsket medarbeidere velkommen tilbake på jobb etter ferien med en sjokoladebit og informasjon om det nye arbeidsverktøyet. De fleste var godt informert om det nye verktøyet og mange hadde høye forventninger til løsningen.

– Dette er det første store, felles digitale løftet for den nye kommunen. Vi legger manuelle prosesser og parallelle systemer bak oss, og går over på en topp moderne og felles løsning som vil gi bedre flyt og høyere kvalitet i arbeidet vårt og sikre åpenheten mot innbyggerne, sier digitaliseringssjef Frank Baklid.

Opplæring og brukerstøtte
Alle får opplæring og det er opprettet en egen brukerstøttetjeneste.

Spørsmål og problemstillinger rundt Public 360 og eByggesak rettes til den nye brukerstøttetjeneste der Jostein og Sigri vil hjelpe deg hvis du står fast.

Telefon: 32 04 60 60 (virkedager fra 08.00 til 15.00)
Epost: p360@drmk.no.
Ofte stilte spørsmål: Få til forsiden. 
Etterhvert kommer e-læringsprogrammer og flere hjelpesedler.

Bruk og pålogging
Alle har fått installert programvare som gir deg Public 360 i sidepanelet i Outlook og 360-knappen i Word. Installeringen krever omstart av maskinen. Public 360 og eByggesak er lagt inn som såkalt single sign-on, som betyr at du ikke trenger eget brukernavn og passord for pålogging.

Ansatte som jobber med byggesaksbehandling vil bruke et eget verktøy som heter eByggesak. De som er definert som brukere av løsningen har fått distribuert et eget ikon for dette gjennom Citrix. De vil imidlertid få en ny versjon i februar/mars 2019, så her vil det skje noen forbedringer på relativt kort sikt. I oppstartsfasen har de dessverre ikke mulighet til å nå eByggesak fra lokal pc.

Les mer om innføringen i Dagsavisen Fremtiden:
https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/starter-2019-med-sin-storste-satsing-sa-langt-public-360-1.1254976

BILDE:
Medarbeidere i Nedre Eiker og de to andre kommunene i Nye Drammen ble møtt med informasjon om Public 360 på lanseringsdagen.

Finn rett opplæring for deg

Alle ansatte i kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik vil ha en bruker i Public 360 fra 2. januar. Bruken av verktøyet vil variere utfra de arbeidsoppgaver man utfører. Opplæringen blir derfor tilpasset den enkeltes behov.

Les dette for å finne riktig opplæring:

Ansatte som i dag bruker bruker ESA og ePhorte

Du kan velge mellom klasseromsundervisning eller e-læring. Klasseromsundervisningen starter 3. desember og strekker seg utover på nyåret. Kursene for saksbehandlere og ledere varer tre timer.

Meld deg på her

Dersom du ønsker å ta opplæringen som e-læring, vil denne være tilgjengelig fra uke 49.

Dersom du har gjennomført kurs og ønsker å ta e-læringen som et supplement, er du hjertelig velkommen til det. Lenke til e-læringsleksjoner vil ligge på denne nettsiden.

Ansatte som i dag ikke bruker ESA eller ePhorte

Alle ansatte vil som sagt ha tilgang til Public 360, dette er imidlertid ikke ensbetydende med lik bruk av verktøyet for alle ansatte. Noen trenger eksempelvis kun å kjenne til funksjonalitet for søk og gjenfinning. Opplæring i søk og gjenfinning ivaretas via e-læringsleksjoner. Informasjon om dette kommer i desember.

Det videre løpet

Etter gjennomførte kurs, vil opplæring være en pågående aktivitet i kommunene utover i 2019. Det blir blant annet satt opp møtepunkter rundt om i virksomhetene der medarbeiderne kan komme å lære og stille spørsmål. Det blir også en brukerstøttetjeneste.

– Alle skal få god opplæring – enten som klasseromsundervisning eller som e-læring. Utover 2019 vil det bli repetisjon og veiledning, sier byarkivar og systemansvarlig Tom Oddby.